Dobre rozdzielnice to inwestycja w przyszłość

C3B0D9188Biko

Rozdzielnice są niezbędne tam gdzie montuje się instalacje elektryczną wraz z bezpiecznikami i licznikiem. To wymóg, który trzeba będzie spełnić żeby mógł nastąpić odbiór. W przeciwnym razie nie ma na to szans. Dzisiaj liczniki montuje się na zewnątrz i trudno sobie wyobrazić żeby nie miało tam być rozdzielnic. To nie tylko nie byłoby ładne, ale […]

Wieloryb w morzu Bałtyckim

wieloryb

Szokujące doniesienia napływają od rybaków z Zatoki Puckiej. Widziano tam wieloryba (około 12 metrów długości). Na wysokości Jastarni pojawił się Wieloryb. Rybacy podczas codziennego połowu byli świadkami nietypowego widoku. Wieloryb wynurzał się i zanurzał, odpływając z zatoki. Zdaniem świadków, wyruszył na południowy wschód. Eksperci wypowiedzieli się na ten temat, deklarując, że Wieloryb na morzu Bałtyckim […]

Rada Ministrów debatuje nad elektroodpadami

odpady

Rada Ministrów przychyliła się do prośby ekologów, podpisując ustawę o nowym rozporządzeniu elektroodpadami. Niedługo w życie wejdą zmiany, które mają przyczynić się do usprawnienia segregacji i zbierania elektroodpadów. Przyjęcie projektu wymusiła na Radzie dyrektywa 2012/19/UE, która nakazuje wprowadzenie specjalny system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym oraz innymi elektroodpadami. Zmianom ulegnie także sam transport odpadów, który ma […]

Dalszy odstrzał dzików

dziki

Dokładnie 27 lutego 2015 roku odbyło się specjalne posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku. Zebranie dotyczyło uchwały i projektu redukcji ilości populacji dzików w Polsce. Radni przegłosowali dodatkowy odstrzał dzików w ilości 500 sztuk. Za uchwałą głosowało 10 radnych, przeciw 8 – 2 wstrzymało się od głosowania. Oznacza to, że myśliwi otrzymają pozwolenie na […]

Szeroko rozumiane pojęcie ekologii

ekologia4

Ekologia to szeroko pojęta nauka traktująca o prawach obowiązujących w przyrodzie i jej strukturach. Zależności i powiązania między organizmami żywymi, a ich środowiskiem, które to są przedmiotem badań to także zasięg obejmujący tą naukę. Mówimy o układach biologicznych, które ściśle wiążą się ze sobą i otaczającym je światem, którym to jest środowisko naturalne. Występuje to […]

Ochrona skupisk drzew zwanych lasami

ekologia5

Jak wiadomo rośliny mają ogromny wpływ na nasze środowisko, a zatem na ekologię. Pierwszym przykładem, który nasuwa się na myśl są skupiska drzew. Doskonale wiemy, że drzewa wchłaniają dwutlenek węgla, a uwalniają tlen tak niezbędny do życia. Jednak w otoczeniu zakładów przemysłowych nie przestrzegających norm taki ekosystem drzewny narażony jest na wyniszczenie. Co prawda wiele […]

Stosowanie naturalnych nawozów do upraw

ekologia

Ekologia jest bardzo szerokim pojęciem i dotyczy bardzo wielu dziedzin, a zatem nie sprowadza się jedynie do ochrony środowiska, ale pośrednio z taką ochroną przyrody ma wiele wspólnego. Jednym z takich działań ukierunkowanych na korzystanie z zasobów naturalnych jest uprawianie ziemi. Tak bowiem jest, że ekologia ściśle jest związana z wykorzystywaniem tego, co człowiek może […]

Oznaczenia przyznawane ekologicznym produktom i opakowaniom

oznaczenia

Obecnie w niejednym sklepie możemy się spotkać z eko artykułami. Cechuje je duża różnorodność ze względu na swój ekologiczny charakter. Niektóre z punktów sprzedaży są stricte przypisane ekologicznym produktom. Nasza wiedza na temat tego typu artykułów jest znikoma i często nie przywiązujemy uwagi do oznaczeń znajdujących się na opakowaniach. Tymczasem symbole te mają duże znaczenie […]

Ekologiczny portal informacyjny © 2015 Frontier Theme