Dalszy odstrzał dzików

dziki

Dokładnie 27 lutego 2015 roku odbyło się specjalne posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku. Zebranie dotyczyło uchwały i projektu redukcji ilości populacji dzików w Polsce. Radni przegłosowali dodatkowy odstrzał dzików w ilości 500 sztuk. Za uchwałą głosowało 10 radnych, przeciw 8 – 2 wstrzymało się od głosowania. Oznacza to, że myśliwi otrzymają pozwolenie na […]

Szeroko rozumiane pojęcie ekologii

ekologia4

Ekologia to szeroko pojęta nauka traktująca o prawach obowiązujących w przyrodzie i jej strukturach. Zależności i powiązania między organizmami żywymi, a ich środowiskiem, które to są przedmiotem badań to także zasięg obejmujący tą naukę. Mówimy o układach biologicznych, które ściśle wiążą się ze sobą i otaczającym je światem, którym to jest środowisko naturalne. Występuje to […]

Ochrona skupisk drzew zwanych lasami

ekologia5

Jak wiadomo rośliny mają ogromny wpływ na nasze środowisko, a zatem na ekologię. Pierwszym przykładem, który nasuwa się na myśl są skupiska drzew. Doskonale wiemy, że drzewa wchłaniają dwutlenek węgla, a uwalniają tlen tak niezbędny do życia. Jednak w otoczeniu zakładów przemysłowych nie przestrzegających norm taki ekosystem drzewny narażony jest na wyniszczenie. Co prawda wiele […]

Stosowanie naturalnych nawozów do upraw

ekologia

Ekologia jest bardzo szerokim pojęciem i dotyczy bardzo wielu dziedzin, a zatem nie sprowadza się jedynie do ochrony środowiska, ale pośrednio z taką ochroną przyrody ma wiele wspólnego. Jednym z takich działań ukierunkowanych na korzystanie z zasobów naturalnych jest uprawianie ziemi. Tak bowiem jest, że ekologia ściśle jest związana z wykorzystywaniem tego, co człowiek może […]

Oznaczenia przyznawane ekologicznym produktom i opakowaniom

oznaczenia

Obecnie w niejednym sklepie możemy się spotkać z eko artykułami. Cechuje je duża różnorodność ze względu na swój ekologiczny charakter. Niektóre z punktów sprzedaży są stricte przypisane ekologicznym produktom. Nasza wiedza na temat tego typu artykułów jest znikoma i często nie przywiązujemy uwagi do oznaczeń znajdujących się na opakowaniach. Tymczasem symbole te mają duże znaczenie […]

Organizowanie akcji proekologicznych

akcje

Od wielu lat organizowane są wszelkie akcje mające na celu ochronę środowiska i choć są to jedynie krótkotrwałe przedsięwzięcia to warto je propagować. Pozwalają one bowiem uzmysłowić człowiekowi, jak sam wpływa na otaczający go świat i jaka może być wysoka skala szkód, które się często wyrządza nie mając nawet świadomości, że nie rzadko działamy przeciw […]

Ekologiczne produkty na przykładzie zabawek

eko zabawki

Produkcja artykułów ekologicznych ma coraz szersze zastosowanie. Coraz częściej i na masową skalę zaczyna się produkować artykuły przy wykorzystaniu surowców naturalnych, a ich proces powstawania, jak i późniejsze wykorzystanie odbywa się w zgodzie z ekologią. Produkt taki poprzedzany jest przedrostkiem „eko”, ale czy rzeczywiście jest on ekologiczny, czy naprawdę spełnia określone normy, to już inna […]

Seitan ekologicznym zamiennikiem mięsa

seitan

Ekologia dotyczy nie tylko ochrony środowiska i wszelkich zagadnień z nią związanych, ale również traktuje o zdrowym żywieniu. Wówczas mówimy o ekologicznej żywności, czyli zarówno zdrowych daniach, jak i produktach, surowcach tworzonych w sposób naturalny, bez używania szkodliwych wspomagaczy na bazie chemii. Pszenny gluten zwany seitanem   Przykładem takiego ekologicznego pożywienia może być wywodzący się […]

Koszty związane z ochroną środowiska

ekologia koszty

Skutki ingerencji w środowisko naturalne ściśle związane z ekologią, niosące zagrożenie dla ekosystemu są nam doskonale znane. Obecnie powstają coraz to lepsze i nowsze rozwiązania pomagające zneutralizować, lub zminimalizować te skutki. Jeżeli mówimy o zanieczyszczaniu powietrza, wód, gleby i upraw, nasuwa się jeden wniosek, a mianowicie: nieprzestrzeganie zasad mniej kosztuje. To jeden z głównych powodów, […]

Ekologiczny portal informacyjny © 2015 Frontier Theme